H.E.M.A.

H.E.M.A. staat voor Historic European Martial Arts. Dit is de internationale benaming voor de verschillende Europese krijgskunsten die buiten het bekende schermen of boksen/worstelen vallen. Meestal wordt er zwaardvechtkunst mee bedoeld uit de middeleeuwen en renaissance.

In de geschiedenis zijn vele vechtkunsten uitgebreid en soms zeer gedetailleerd gedocumenteerd. Aan het einde van de Middeleeuwen werden hier steeds meer boeken over geschreven en later zelfs gedrukt. Deze geschriften worden onder andere ‘Fechtbucher’ genoemd en dankzij het documenteren in de Middeleeuwen hebben we tegenwoordig genoeg bronnen om kennis over zwaardvechten uit op te doen. Deze kennis dragen onze docenten over aan de leerlingen zoals het al eeuw na eeuw gedaan is.

De lessen starten met een warming up, daarna wordt er aandacht besteed aan technieken en bewegingen leren. Daarna wordt er rustig geoefend  met een partner en zodra je er klaar voor bent kan je het geleerde gebruiken door met een partner te sparren.

Met de juiste beschermende uitrusting en trainingswapens kan men veilig de technieken van het zwaardvechten oefenen.